เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

Home    News 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ภาษาอาเซียน (ALC)

ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่ ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และบุคลากร เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ศูนย์ภาษาอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการของแต่ละศูนย์ร่วมกัน                      - 21พฤษภาคม 2558-