เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

Home    News 

ผอ.ศูนย์ภาษาอาเซียน เป็นคกก.ตัดสินโครงงานสหกิจอาเซียน +3 ครั้งที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานและประกวดโครงงานของนักศึกษาที่ จะออกฝึกปฏิบัติ       สหกิจ ณ ประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน และอาเซียน+3 ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558        -30 พฤษภาคม 2558-