เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

Home    News 

ศูนย์ภาษาอาเซียน จัดอบรมภาษาที่ 3 ในการออกฝึกสหกิจอาเซียน บวก 3 รอบ 2/2558

ศูนย์ภาษาอาเซียน ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม "อบรมภาษาที่ 3 (ภาษาถิ่น) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน บวก 3" ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษา บาฮาซา (อินโดนีเซีย) ภาษากัมพูชา ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง (ไต้หวัน/สิงคโปร์) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟิลิปปินส์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน บวก 3 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558    ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558     ณ   ศูนย์ภาษาอาเซียนและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              - 27 พฤษภาคม 2558 -