เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

รับแปลเอกสารภาษาลาว โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานและประกวดโครงงานของนักศึกษาที่ จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจ ณ ประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน และอาเซียน+3 ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558  -30 พฤษภาคม 2558-                        
ศูนย์ภาษาอาเซียน ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม "อบรมภาษาที่ 3 (ภาษาถิ่น) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน บวก 3" ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษา บาฮาซา (อินโดนีเซีย) ภาษากัมพูชา ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง (ไต้หวัน/สิงคโปร์) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟิลิปปินส์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน บวก 3 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558    ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558                ณ   ศูนย์ภาษาอาเซียนและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     - 27 พฤษภาคม 2558 -                                                 
ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่ ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และบุคลากร เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ศูนย์ภาษาอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการของแต่ละศูนย์ร่วมกัน                      - 21พฤษภาคม 2558-                               
อ่านข่าวทั้งหมด»

หลักสูตรภาษา

รับแปลเอกสารและทดสอบทางภาษา

อ่านเพิ่มเติม