เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

Khon Kaen University (KKU) was established as the major university in the Northeastern part of Thailand in 1964 and has developed itself to become one of the top universities in Thailand.

Khon Kaen University has recently become one of the nine national research universities in Thailand and an educational center in the Mekong sub-region. The university’s major mission is to prepare future global citizens to work in a continually changing world.KKU’s strategic goal is to be recognized both internationally and regionally as a leading university in research. KKU currently has more than 40,000 students studying in 17 faculties, 1 satellite campus, 1 school, and 3 colleges and in 43 International/English programs which cover a wide variety of disciplines. Our campus serves as the leading educational and learning centre of the Northeastern region. It is conveniently located a few kilometers from the center of the city and is situated on a large, safe, and attractive site of green fields measuring 900 hectares. KKU has excellent facilities and thus provides its students with an environment conducive to learning and with the proper support to achieve academic success.  Additionally, KKU takes an investment-minded approach to education by providing funds for students to pursue their goals of higher education through study and research.

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานและประกวดโครงงานของนักศึกษาที่ จะออกฝึกปฏิบัติ       สหกิจ ณ ประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน และอาเซียน+3 ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558        -30 พฤษภาคม 2558-                              
ศูนย์ภาษาอาเซียน ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม "อบรมภาษาที่ 3 (ภาษาถิ่น) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน บวก 3" ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษา บาฮาซา (อินโดนีเซีย) ภาษากัมพูชา ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง (ไต้หวัน/สิงคโปร์) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟิลิปปินส์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน บวก 3 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558    ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558     ณ   ศูนย์ภาษาอาเซียนและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              - 27 พฤษภาคม 2558 -                                                 
ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่ ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และบุคลากร เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ศูนย์ภาษาอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการของแต่ละศูนย์ร่วมกัน                      - 21พฤษภาคม 2558-                         
more»

Courses Outline

Thai Language

read more

Vietnam Language

read more

Bahasa Language

read more

Cambodia Language

read more

Myanmar Language

read more

Malasia Language

read more

Korea Language

read more

Korea Language

read more

รับแปลเอกสารและทดสอบทางภาษา

read more

ภาษาอังกฤษ

read more